Marie Curie: ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับนักเคมีผู้บุกเบิก

Marie Curie ได้รับรางวัลโนเบลเพียงรางวัลเดียวในชีวิตของเธอ แต่ได้รับรางวัลถึงสองรางวัลจากผลงานที่ก้าวล้ำในด้านกัมมันตภาพรังสี • Curie เกิดที่ Maria Sklodowska ในกรุงวอร์ซอว์ ประเทศโปแลนด์ เป็นพ่อแม่ที่เป็นครูในโรงเรียนที่มีฐานะพอประมาณที่ส่งเสริมความทะเยอทะยานด้านการศึกษาของลูกๆ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ Marie ได้ตกลงกับ Bronya น้องสาวของเธอ โดยตกลงที่จะให้ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาทางการแพทย์ของ Bronya ในฝรั่งเศสโดยทำงานเป็นผู้ปกครอง หลังจากนั้น Bronya...